piątek, 16 marca 2018

Recenzja: Royal Tumuli Guardians od GameZone Miniatures.
Reviews: Royal Tumuli Guardians from GameZone Miniatures.

Dziś zapraszam do lektury recenzji wybranych modeli z serii Royal Tumuli Guardians od GameZone Miniatures.

Zestaw widoczny na zdjęciach poniżej podarowaliśmy w prezencie urodzinowym Torinowi z bloga Paint Crime Site.

Torin pomalował modele i włączył Ożywieńców w szeregi Nieumarłego zastępu z Nehekhary, który możecie zobaczyć TUTAJ.

W skład zestawu wchodzą modele Major Guardian Hero, Major Guardian Wizard, Guardian Standardbearers, Guardian Slaves I oraz Guardian Slaves II i Tumuli Guardian Soldiers.

Modele odlane zostały w białym metalu, a większość podzielona jest na kilka części.

Jakość odlewu jest poprawna, choć trochę czasu trzeba poświęcić na widoczne linie podziału formy oraz nadlewki.

Dużo ostrożności i cierpliwości wymaga także klejenie drobnych metalowych elementów ale efekt jaki można uzyskać po pomalowaniu jest wart wysiłku.

Jeżeli ktoś z szanownego państwa-draństwa szuka ciekawych zamienników dla armii Nieumarłych, to warto rozważyć zakup modeli z serii Royal Tumuli Guardians od GameZone Miniatures.
Today, I invite you to read the reviews of selected models from the Royal Tumuli Guardians series from GameZone Miniatures.

The kit shown in the pictures below was presented as a birthday present to Torin from the Paint Crime Site blog.

Torin painted the miniatures and included the Undead in the ranks of the Undead warband from Nehekhara, which you can see HERE.

The kit includes miniatures Major Guardian Hero, Major Guardian Wizard, Guardian Standardbearers, Guardian Slaves I and Guardian Slaves II and Tumuli Guardian Soldiers.

Models were cast in white metal, and most of the miniatures are divided into several parts.

The quality of the casting is correct, although some time has to be spent on visible dividing lines of the mold and trap.

A lot of caution and patience also requires gluing of small metal elements, but the effect that can be obtained after painting is worth the effort.

If any of you are looking for interesting replacements for the Undead army, then you should consider buying models from the Royal Tumuli Guardians series from GameZone Miniatures.Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

czwartek, 15 marca 2018

Poradnik: Pomoc gracza - list - do Warhammer FRP.
Tutorial: Handout - letter - to Warhammer FRP.

Przy okazji przygotowań do czwartej sesji Warhammer Fantasy Roleplay postanowiłem przygotować dla jednego z graczy pomoc w postaci listu adresowanego do jego postaci.

Poniżej w kilku zdaniach napisałem jak można szybko przygotować taki gadżet.
While preparing for the fourth Warhammer FRP session, I decided to prepare for one of the players handout in the form of a letter addressed to his character.

Below in a few sentences I wrote how you can quickly prepare such a gadget.Do wykonania listu będzie potrzebować:
  • kartki papieru
  • herbaty
  • kaloryfera
  • długopisu
  • laku
Ponieważ bohaterowie graczy podejrzewają, że nadawca listu jest kultystą Khorna postanowiłem wykorzystać ich nieufność i zagiąłem kartkę tak, by linie ułożyły się w symbol Pana Krwi.

Tak przygotowaną kartkę oblałem herbatą, a następnie używając torebki po herbacie jak pędzla namalowałem linie wzdłuż zagięć i zrobiłem kilka dodatkowych plam.

Aby wysuszyć kartkę położyłem ją na kilka minut na rozgrzanym kaloryferze. 

Możecie użyć suszarki do włosów lub pozostawić kartkę do wyschnięcia w suchym pomieszczeniu.

Ponieważ miał to być dość świeży list zrezygnowałem z opalania krawędzi. Ale gdybyście chcieli to zrobić, to lepiej użyć zapachowego kadzidełka. Posługując się rozżarzoną końcówka kadzidła będziecie mieć dużą kontrolę na procesem opalania, ponadto brak otwartego ognia zapobiegnie nadmiernemu opaleniu krawędzi.
To make the letter you will need the tools listed below:
  • sheets of paper
  • tea
  • radiator
  • pen
  • sealing wax
Because the characters suspect that the sender of the letter is a Khorne cultist, I decided to use their distrust and bend the card so that the lines formed a symbol of the Lord of the Blood.

I poured the card so prepared, and then using a tea bag like a brush, I painted the lines along the folds and made some extra spots.

To dry the paper I put the pages for a few moments on the heated radiator.

You can also use a hair dryer or just leave the card for a few hours to dry in a dry room.

Because it was supposed to be a fairly fresh letter, I gave up sunbathing. But if you want to do, it is better to use fragrance incense. By using the incense tip of incense you will have a lot of control over the tanning process, in addition, the lack of open fire will prevent excessive tanning of the edges.Kolejnym krokiem było przygotowanie pieczęci.

Niestety zgubiłem gdzieś lak i jako środka zastępczego użyłem wkładu do kleju na ciepło. Nie jest to wygodny zamiennik ale z braku alternatywy zalałem pożądane miejsce kilkoma kroplami kleju i odcisnąłem w nim symbol nadawcy.

Ponieważ klej na ciepło jest bardzo lepki, przed odciśnięciem posmarowałem pieczęć tłustym kremem, który zapobiegł przywieraniu.

Kolejnym minusem kleju na ciepło jest barwa, a właściwie brak koloru. Ale ten problem rozwiązałem przy pomocy farb akrylowych, którymi maluję figurki.

Jako, że nadawcą miał być domniemany wyznawca Khorna, pomalowałem pieczęć tak by przypominała przypalony żelazem, zaschnięty strup krwi.
The next step was to prepare the seal.

Unfortunately, I lost somewhere sealing wax and as a substitute I used a contribution to the hot glue. It is not a convenient replacement, but due to the lack of an alternative, I flooded the desired place with a few drops of glue and I marked the sender's symbol in it.

Because the hot glue is very sticky, I applied a grease on the seal before imprinting it, which prevented sticking.

Another downside of hot glue is the color, or actually the lack of color. But I solved this problem with the help of acrylic paints, which I paint figurines.

Since the sender was supposed to be the alleged follower of Khorne, I painted the seal so that it would look like an iron-covered, dried-up scab of blood.Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

środa, 14 marca 2018

Galeria: Krasnoludowie Chaosu z Zorn Uzkul. Zagan.
Gallery: Chaos Dwarves from Zorn Uzkul. Zagan.

Zakończyłem malowanie modelu Zagana do kompanii Krasnoludów Chaosu z Zorn Uzkul.

W roli Zagana użyłem modelu War bull od Scibor MM, który zgodnie z zasadami Warheim FS umieściłem na kwadratowej podstawce 40x40 mm. 
I have finished painting the Zagan model to the company Chaos Dwarves from Zorn Uzkul.

In the role of Zagan, I used the War bull model from Scibor MM, which according to Warheim FS rules I placed on a square stand 40x40 mm.Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...